Cesta domů je organizace, která prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající děti i dospělé v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým. Již 19 let je Cesta domů součástí lidských příběhů. Pohybuje se v soukromém prostoru pacientů a jejich rodin, v mezních a tíživých situacích, které si nikdo nevybírá, ale k životu neodmyslitelně patří.
Snahou Cesty domů je, aby lidé, kteří si to přejí, mohli zemřít doma, tam, kde to mají rádi a kde se necítí sami. Podporuje jejich rodiny, aby péči zvládly a aby pro ně čas v závěru života byl naplněný nejen starostmi a vypětím, ale i možností společně se scházet, vzpomínat, loučit se.
Pokouší se také prosazovat v české společnosti změny v přístupu k umírání, které vedou k lepší informovanosti, zmírnění tabu a k posílení vědomí, že strávený čas s nemocnými a umírajícími mnohdy připomíná nečekaně objevený poklad.

„Jednou z klíčových služeb Cesty domů je domácí hospic – nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem poskytujeme specializovanou paliativní péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí.
Získané prostředky použijeme na nákup pohonných hmot pro tým mobilního hospice, který se bez aut prostě neobejde. Každá sestřička v Cestě domů má své auto, aby se do rodin pacientů dostala co nejrychleji. A každé auto, byť šetrné, potřebuje spoustu pohonných hmot. Za pacienty po Praze ročně najedeme kolem 150 tisíc km.
Koupí charitativního kalendáře pomůžete Cestě domů splnit přání těžce nemocným lidem odejít v klidu, důstojně a v blízkosti své rodiny. Bez dárců, jako jste Vy, by to nebylo možné. Dary totiž tvoří polovinu veškerých příjmů Cesty domů.“
www.cestadomu.cz